ТВ СКАТ лого

Тази телевизия работи с грижа за България

Аполония

2004г.
Продължителност: 13 минути
Участват:
проф. Божидар Димитров
Толи Вулова
В краят на 7-и век преди Христа преселници от малоазиятския град-държава Милет основали заедно с траките Ескирмяни обитаващи южния край на днешния бургаски залив първия независим полоис на Черно море. Те дали на новия град - държава името Аполония в чест на почитаното и от траки, и от гърци божество Аполон. Държавата се състояла няколко села и градчета, а обществения строй бил демократичен. Страната се управлявала архонти, които били избирани от народа. Изборът на архонт се смятал за голяма чест защото давал възможност на рода да подпомогне държавата със собствени средства. Най-ценните оархеологически находки са съдовете от червено фигурна керамика - изключително редки антики гордост за всеки световно известен музей.