Тази телевизия работи с грижа за България
Начало Предавания Филми Музика Новини Избори Реклама За нас Сателитно покритие
Българската Православна църква и държавната власт (1878 - 1912)


05.12.2014г.
Участват:
проф. д-р Пламен Павлов
проф. д-р Петко Петков
Взаимоотношенията между Българската Православна църква и възобновената след вековете на турското робство държавна власт в България са сравнително слабо проучени и още по-малко известни на широката публика. Историкът проф. Петко Ст. Петков, зам.-ректор на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" е посветил редица научни изследвани върху тази проблематика, сред които и книгата "Българската Православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България, 1878 - 1912 г. /В. Търново, 2012/. Съдържанието на книгата е показателно за значимостта на темата, за сериозните проблеми между двете институции, за ролята на Българската Екзархия за защитата на сънародниците ни, останали в пределите на Османската империя, за ярките личности от онази епоха: ЕКЗАРХИЯТА КАТО БЪЛГАРСКА ПРОТОДЪРЖАВА ДО 1878 Г. (ВМЕСТО ПРЕДГОВОР) Първа глава ВЪПРОСЪТ ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ В КНЯЖЕСТВО/ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ (1878-1912) В ИСТОРИЧЕСКАТА ЛИТЕРАТУРА Втора глава БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ВРЕМЕННОТО РУСКО ОКУПАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 1878-1879 Г. 1. Разпокъсване на екзархийския диоцез през 1878 г. 2. Българското висше духовество и проф. М. Дринов в защита на църковно-националното единство 3. Финансови и материални проблеми Трета глава УЧРЕДИТЕЛНОТО И ПЪРВОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 1879 Г. ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВИТЕ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ В КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ 1. Текстовете от главата „За вярата" в руския и в българския проект за основен закон 1879 г. Отношенията между Българската православна църква и държавната власт в Конституцията от 16.04.1879 г. 2. БПЦ и изборът на княз през 1879 г. Четвърта глава ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КОНФЛИКТИ. ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БПЦ И ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ В КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ 1879-1883 Г. 1. БПЦ и първата парламентарна мисия в Русия през 1879 г. 2. Опитите на първите две правителства да регулират отношенията между БПЦ и държавата. Включване на представител на висшето духовенство в централната изпълнителна власт 3. Първият конфликт между БПЦ и държавната власт. Неуспешният цезаропапистки експеримент на Др. Цанков и либералското управление 1880 г. 4. БПЦ и държавната власт по време на т.нар. „режим на пълномощията" 1881-1883 г. Пета глава ПРИСПОСОБЕНИЯТ В КНЯЖЕСТВОТО ЕКЗАРХИЙСКИ УСТАВ ОТ 1883 Г. И НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ. НОВА ЗАКОНОВА ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БПЦ И ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ В КНЯЖЕСТВОТО 1. Устройството и управлението на БПЦ в Княжеството съгласно приспособения устав от 1883 г. 2. Характеристика на промените, въведени с приспособения в Княжеството Екзархийски устав от 1883 г. 3. Финанси и имущество на БПЦ според устава от 1883 г. 4. „За браковете" - нови моменти в църковното законодателство 5. Проблеми в прилагането на Екзархийския устав, приспособен в Княжеството A. Добавъчното възнаграждение на свещениците Б. Архиерейските заплати B. Духовните училища Шеста глава ИЗОСТРЯНЕ НА ПРОТИВОРЕЧИЯТА И ОТКРИТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ МЕЖДУ БПЦ И ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ В КНЯЖЕСТВОТО 1885-1887 Г. 1. БПЦ и Съединението 1885-1886 г. 2. Прилагането на приспособения в Княжеството Екзархийски устав в Източна Румелия 3. БПЦ и политическата криза 1886-1887 г. 4. Св. Синод и държавните власти в Княжеството 1886-1887 г 5. БПЦ и изборът на княз Фердинанд Седма глава БПЦ И ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ 1887-1894 Г. 1. Правителството срещу Църквата 2. Сесия на Св. Синод през 1888 г. Изгонване на синодалните членове от столицата 3. Временно стихване на напрежението между БПЦ и държавните власти. Сесия на Св. Синод в Русе 1890 г. 4. Сесии на Синода в София 1890-1892 г. Законодателни промени 5. Ново изостряне на отношенията между БПЦ и държавните власти по повод изменението на чл. 38 от конституцията Осма глава НОВ ЕТАП В РАЗВИТИЕТО НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БПЦ И ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ В КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ. ЕКЗАРХИЙСКИЯТ УСТАВ 1895/1897 Г. И НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ В КРАЯ НА XIX И НАЧАЛОТО НА XX ВЕК 1. Изготвяне и приемане на новия Екзархийски устав през 1894-1895 г. Ново отношение на княжеските държавни власти към БПЦ 2. Партиите и отношенията между БПЦ и държавната власт 3. БПЦ в подкрепа на държавните приоритети. Миропомазването на престолонаследника по православен обред и помирението с Русия 4. Приемане на частта „Бракове" от новия Екзархийски устав 1897г. 5. Характеристика, приложение и изменения на Екзархийския устав от 1895/1897 г. в края на XIX и началото на XX век (до 1912г.) Девета глава БПЦ И ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ В ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ 1908-1912 Г. 1. БПЦ и Независимостта на България 1908-1909 г. 2. Църковното единство на БПЦ и отношенията й с държавните власти при два синода в две различни държави 1908-1912 г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
+
В момента по СКАТ
 
Следва ...
 
Admin tools
Заяви Редактирай Главно меню