Тази телевизия работи с грижа за България
Начало Предавания Филми Музика Новини Програма Реклама За нас Сателитно покритие Избори 2023
Алманах "Света гора" и културната география на България


26.02.2016г.
Участват:
проф. д-р Пламен Павлов
проф. д-р Сава Василев
Ал­ма­нах "Света гора", едно елитарно и същевременно отворено към широката публика периодично издание за художествена ли­те­ра­ту­ра, история, наука и из­кус­т­во, излиза за първи път през 1997 г. В основата са преподаватели по литература и възпитаници на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", както и писатели и поети от старата столица Велико Търново, обединени в Сдру­же­нието на ли­те­ра­тур­ните дей­ци „Све­та го­ра“. Възприет е оригинален и концептуален подход, който е отразен дори в номерацията на бро­е­ве­те - не с цифри, а с буквите на бъл­гар­с­ка­та аз­бу­ка. Според първоначалната издателска кон­цеп­ци­я­ пос­лед­ни­ят брой тряб­ва да бъ­де оз­на­чен с бук­ва „Я“. В края на миналата 2015-та година излезе брой "М", обединяващ 2014 и 2015 г. Редакторите, реализирали първия брой на „Света гора“, са писателят Вла­ди­мир Шу­ме­лов, тогава ди­рек­тор на проекта, писателят и преподавател във ВТУ Са­ва Ва­си­лев, от­го­во­рен ре­дак­тор, а ре­дак­то­ри са Ра­дос­лав Ра­дев, Здрав­ко Пе­ев и Сне­жа­на Ива­но­ва. Основният редакторски екип през годините остава почти същият, като и в брой "М" включва проф. дфн Сава Василев (главен редактор), проф. д-р Радослав Радев и Владимир Шумелов, като в последните години към колегията са включени известният преводач и автор на книга за театралното и оперното изкуство Огнян Стамболиев и Емилия Моллова (мултимедия). "Света гора" има и разширен редакционен съвет с известни автори от България и чужбина: Матей Вишниек (Франция, Париж), Лео Бутнару (Молдова, Кишинеу), Ервин Яхич (Хърватска, Загреб), Йон Мирча (Румъния, Букурещ), Николай Милчев (България, София), Божидар Богданов (България, Белене), Владимир Стоянов (България, Варна), Владимир Янев (България, Пловдив), Атанас Радойнов (България, Бургас), Антонин Горчев (България, Шумен). Изданието непрекъснато се развива и от малко над 200 с. в първия брой в последните броеве то вече е в обем над 700 с., изпълнено перфектно полиграфически, с книги-приложения и мултимедиен диск. Днес „Света гора“ е сред най-мащабните и престижни периодични издания у нас, като в него са представени не само литература и хуманитаристиката, но и всички изкуства. С помощта но проф. Сава Василев зрителите на Национална телевизия СКАТ ще имат възможността да се запознаят и с литературния и културен живот в страната през последните години, с изданията за литература и култура в Бургас /"Море"/, Варна /"КиЛ"/, Русе /"Бряг"/, Пловдив /"Страница"/, Габрово, Хасково и др., както и с общото състояние на литературния и културния живот в наши дни.
+
В момента по СКАТ
 
Следва ...
 
Admin tools
Заяви Редактирай Главно меню